Założenie Uczelni

///
11 maj '95
Założenie Uczelni

Wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych WSZiB w Krakowie uzyskała pod nr. 55 dnia 11.05.1995 r.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach osób zarządzających i prowadzących zajęcia na niwie edukacji wyższej, pomaturalnej oraz różnorakich kursów doszkalających stworzona została nowa oferta edukacyjna na poziomie licencjatu.

Już w pierwszym rok istnienia Uczelni w jej murach szkoliło się ponad 1000 Studentów!