Innowacje vs pseudoinnowacje

///
4 maj '20
Innowacje vs pseudoinnowacje

Innowacja to słowo, które ostatnio, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Epidemia Covid-19 sprawiła, że nauczanie zdalne, co dla WSZiB jest oczywistością od niemal 20 lat inne uczelnie przedstawiają jako niebywałe osiągnięcie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości posiada autorskie systemy intranetowe, które pozwalają na w pełni zdalną obsługę studenta w zakresie spraw związanych z tokiem studiów, ale przede wszystkim umożliwiają dydaktykę online.

Nasze systemy pozwalają na kontakt z wykładowcami i administracją Uczelni przed 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.